Respekt och engagemang

 

Assistans med respekt och engagemang

Den personliga assistenten ska finnas nära och hjälpa en medmänniska att leva ett liv, likt personer utan funktionsnedsättning. Ditt jobb som personlig assistent är meningsfullt, Du gör skillnad, Du gör en insats!
Som personlig assistent måste Du ha servicekänsla, empati och känna ansvarstagande. Du skall finnas nära och hjälpa, men inte ta över utan ha respekt för Din kunds privatliv och integritet.Tanken är att kunden med sin assistans skall kunna leva sitt liv efter egna förutsättningar och önskemål och få ett självständigt liv. Du hjälper kunden att ta sig förbi de svårigheter som ett funktionshinder kan innebära.

Det är alltid kunden som bestämmer, hur, när och av vem den personliga assistansen skall utföras.

Att vara en personlig assistent åt en annan medmänniska kan exempelvis innebära hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, att äta, kommunicera i tal eller skrift, förflyttning, hjälp med diverse hushållssysslor, delta på fritidsaktiviteter mm. Hur hjälpen ser ut beror förstås på vilka önskemål och behov kunden har.

Som personlig assistent så måste man vara beredd på att behoven och önskemålen ändras och därmed också vilken assistans man ska ge, vilket kräver att man är lyhörd.