Individuell plan

 

Individuell plan inom personlig assistans

Eskil Assistans utformar varje år en individuell plan för alla våra kunder där vi tillsammans sätter oss ner och utformar målen för kommande år.

Vår kund är alltid med och efter förmåga har eget inflytande över schemaläggning, planering samt aktivitetsmål.

Denna individuella plan följs kontinuerligt upp av Eskil Assistans, främst genom personliga besök.

På dessa uppföljningsmöten pratar vi med dig som kund, för att få veta hur du trivs, om något kan förbättras och om du har några nya önskemål som vi kan uppfylla.