Behöver du personlig assistans

 

Behöver du personlig assistans

Vi kan hjälpa dig söka, kostnadsfritt
Många personer med funktionshinder har behov av hjälp med att leva ett liv som alla andra, och är i behov av personlig assistans. Tyvärr så är vägen inte alltid så lätt mellan att behöva och att få. På Eskil Assistans har vi många års erfarenhet av att hjälpa folk med ansökningar, överklaganden eller andra kontakter med försäkringskassa och kommun.Vem beviljar personlig assistans?
Försäkringskassan och kommunen avgör om en person är berättigad till personlig assistans och i vilken omfattning. Beroende på hur stort behov du har av att en personlig assistent hjälper dig får du beviljat ett antal timmar per vecka.Hur ska du gå till väga för att få personlig assistans?
Du ska skicka in ansökan om personlig assistans till den försäkringskassa eller kommun där du är folkbokförd. Tyvärr så är reglerna inte alltid enkla och risken är att man inte får beviljad den hjälp man behöver. På Eskil Assistans har vi hjälpt flera personer med deras ansökningar om personlig assistans, så om du behöver tips och råd kan du kontakta oss så ska vi se hur vi kan hjälpa dig (naturligtvis kostnadsfritt).

Att överklaga ett beslut om personlig assistans

I vissa fall kan du ha behov av en personlig assistent men ändå få din ansökan om personlig assistans avslagen eller få färre timmar än du behöver. Tyvärr så är reglerna som omgärdar ansökan om personlig assistans ganska så krångliga. Här krävs det kunskap och erfarenhet för att ansökan korrekt ska visa vilket behov du har så att försäkringskassa eller kommun ska kunna göra en riktig bedömning. Behöver du hjälp med att överklaga ett beslut så kontakta oss så att vi kan se över din situation.

På Eskil Assistans har vi gjort till en viktig del att se till att varje kund har sin egen pott omkostnadspengar att disponera.

Vad är omkostnadspengar?
När en person blir beviljad personlig assistans enligt LASS eller LSS avsätts en del assistansersättning till assistenternas löner, pensioner, försäkringar och annat. En annan del av pengarna avsätts för skattefria omkostnader, det vill säga kostnader som assistenter får i samband med sitt arbete. Det kan vara kostnader för bilresor, flygresor, biobiljetter eller annat.