Anhörig

 

Anhörig – ett viktigt stöd

Du som anhörig utgör en viktig plats i våra kunders liv och tillvaro. Det är många gånger även ni anhöriga som känner våra kunder och deras behov bäst. Som anhörig får man inte alltid den förståelse och respekt man förtjänar för insatsen man gör.

Det är viktigt för oss att alla enskilda individer, såväl kunder som deras anhöriga, blir respekterade och förstådda. Att man ser till alla parters perspektiv även Dig som anhörig.

Vi erbjuder en personligt anpassad assistans med trygghet och god service. Vi har breda kunskaper inom handikappomsorg och assistans samt den aktuella lagstiftning som råder inom området.

Förutom personliga assistenter så erbjuder vi rådgivning samt fungerar som en länk i samband med kontakter med myndigheter, institutioner, hälso- och sjukvården mm.
Du som anhörig har en viktig kännedom om vår kund som Du kan förmedla till oss på Eskil Assistans. Att vi har ett en god kontakt och samarbete med vår kunds anhöriga ser vi som en styrka.

Som anhörig vill vi att Du ska kunna påverka och delta om Du vill. Med oss som assistansförmedlare kan Du känna dig trygg.