Personlig assistans

2

Personlig assistans på Teneriffa!

Är du beviljad LSS LAS eller rent av bara i behov, eller driver du ett etablerat och godkänt assistans bolag? då finns vi för er. Vi hjälper er med personal på plats. Många assistans bolag har inte ekonomi eller personal, för att bukaren ska få åka på sin resa, där kommer vi in i bilden, inga flygkostnader, inga traktamenten osv för er personal, utan enbart ett fast pris enligt avtal.

Den nya rättighetslagen som trädde i kraft 1994 gav unika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Personer med funktions-nedsättningar har som ni vet  möjlighet att välja assistanssamordnare själva.

Eskil Assistans  kan hjälpa Dig som omfattas av LSS, LASS och inte själv vill eller har möjlighet att ta det totala arbetsgivaransvaret  när du befinner dig på Teneriffa, för Dina personliga assistenter. Vi kan självklart hjälpa även er som inte har beviljad assistans, det är samma taxa, som för de som är beviljade, skillnaden är att det är ni som privat står för det totala betalningsansvaret.Alla tjänster betalas alltid i förskott den 20 varje månad.Vi erbjuder dig skräddarsydd assistans utifrån brukarens behov och önskemål. Vi sätter alltid brukaren i centrum, har kontinuerliga möten och samtal med både brukare och personal. Vi ser anhöriga som en tillgång vi bör vara rädda om.

Vi arbetar utifrån helhetssynen att alla är lika och har lika rättigheter. Alla har rätt att leva på lika villkor och bemötas med respekt – oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, ras, ekonomiska förutsättningar etc. I vårt arbete vill vi få brukare mer aktiva.

Avtal skrivs individuellt tillsammans med er brukare alt det assistansbolag ni anlitar.Vi går även då igenom brukarens behov och önskemål gällande personliga assistenter och schemaläggning. Vi erbjuder även kontinuerlig kontakt med er , er personal samt er kontaktperson på ert assistansbolag., för att se att allt fungerar som det är tänkt.

Vi erbjuder dig som har assistansbehov bland annat:
Administration.
Vi hjälper dig att hitta de rätta assistenterna för just dig.
Schemaläggning av din personal.
Individuell målsättning planeras.
Vi tecknar tillfälliga individuella avtal.

Eskil Assistans grundades 1999 av Minette Tigerfalk, efter en lång sjukperiod, valde Minette att stänga sin verksamhet, nu 3 år senare kan hon äntligen fortsätta med yrket som alltid varit hennes dröm – avlasta människor i behov! med nya erfarenheter, nytt synsätt och nya riktlinjer så är Minette med personal övertygad om att det  kommer stärka vår verksamhet till att nå ända fram till mål.

Personlig assistans hos oss på Eskil Assistans utgår från dina egnamål, drömmar, önskemål och behov. Du är själv med och bestämmer hur den personliga assistansen ska finnas där för dig, för vårt jobb är att tillgodose dina behov och ge dig en bättre livskvalitet.

Att leva med personlig assistans har för många inneburit en personlig revolution och möjligheten till ett rikare och friare liv. Öppnade möjligheter att få växa, ökad frihet, möjlighet att vara högst delaktig i beslutsprocessen samt delaktighet är bara några av de effekter som den personliga assistansen kan hjälpa dig att uppnå.

Vi på Eskil Assistans har detta som självklart. Som kund hos oss erbjuder vi dig nycklarna till ett berikande liv. Du och dina anhöriga får vara i centrum och det viktigaste av allt, Du bestämmer själv hur din personliga assistans  på Teneriffa ska fungera.

Kontakt – info@eskilassistans.com