Assistans på Teneriffa!

Är du/ni beviljad/de LSS LAS eller rent av bara i behov. Eller driver du/ni ett etablerat och IVO godkänt assistans bolag?

Då finns vi för er. Vi hjälper er med personal på plats. Många assistans bolag har inte resurser för att bevilja resor utanför Sverige. Det är där kommer vi in i bilden. Bland annat  inga flygkostnader och traktamenten för er personal.Utan enbart ett fast pris enligt avtal.

Vi har en personalpool på Teneriffa men var inte rädd för att fråga om andra resmål.

Lagen som trädde i kraft redan 1994 gav då unika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Mycket har ändras efter det. Både till det bättre och till mindre bra.  Personerna med funktions-nedsättningar fick då möjlighet att välja assistans samordnare själva.

Eskil Assistans  kan hjälpa Dig som omfattas av LSS, LASS och inte själv kan,vill eller har möjlighet att ta det totala arbetsgivaransvaret  när du befinner dig på Teneriffa, för Dina personliga assistenter. Vi kan självklart hjälpa även er som inte har beviljad assistans.  Det är samma taxa, som för de som är beviljade. Skillnaden är att det är du/ni som privat står för det totala betalningsansvaret.

Alla tjänster betalas alltid i förskott.Och ska vara synlig oss innan tjänsten kan påbörjas.

Vi erbjuder dig skräddarsydd assistans utifrån brukarens behov och önskemål.

Vi sätter alltid brukaren i centrum.

Vi ser anhöriga som en tillgång vi bör vara rädda om.

Vi arbetar utifrån helhetssynen att alla är lika och har lika rättigheter.

Vi erbjuder dig som har behov av assistans:

Administration.

Vi hjälper dig att hitta de rätta assistenterna för just dig.

Schemaläggning av din personal. Individuell målsättning planeras.

Vi tecknar tillfälliga individuella avtal.